Komunikat Dyrektora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2020

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Subkowach

z dnia 23 października 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 października 2020 r. informuję o zasadach organizacji pracy w Zespole Szkół w Subkowach od 26 października 2020 r.

  1. Uczniowie klas IV-VIII   przechodzą na naukę zdalną w dniach 26.10 -  08.11. 2020r.
  2. Przedszkole i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.
  3. Nauczanie  zdalne prowadzone będzie według  dotychczasowego planu lekcji (plan dostępny  w e-dzienniku).
  4. Formą komunikacji w okresie zdalnego nauczania jest aplikacja Teams, zakładka Zadanie domowe w dzienniku elektronicznym i zakładka Zdalne nauczanie na stronie internetowej szkoły.

                                                                                                         Waldemar Pawlusek

                                                                                            Dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870

 

Informuję, że zgodnie z § 26 ust.2b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

„Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”